ส่องเทรนด์แฟชั่น "Quiet Luxury" ในปี 2023

        อุตสาหกรรมแฟชั่นได้หมุนแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลก ซึ่งในปัจจุบันโลกได้ให้ความสนใจและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้หลาย ๆ เทรนด์ในโลกได้เปลี่ยนไปจากเดิมทุก ๆ อย่างมีความ sustainable และ กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

        ในด้านของอุตสาหกรรมแฟชั่น จากเดิมที่โลกของแฟชั่นจะแปรเปลี่ยนตาม Season และผู้บริโภคจะซื้อตามเทรนด์ทำให้เกิด Fast Fashion ที่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของแรงงานในอุตสาหกรรม 
ELLE_elle blog

       Quiet Luxury จึงกลับมามีบทบาทอีกครั้งเพราะเทรนด์นี้จะออกแบบมาอย่างเรียบง่าย สีสันไม่ฉูดฉาด และเน้นไปที่ระยะการเวลาการใช้งานที่สามารถอยู่ได้นาน ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่สวยงาม ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสามารถยืดระยะเวลาการใช้ได้นาน ทำให้เป็นเทรนด์ที่มีความยั่งยืนในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่สวยงามและลงตัว

       เทรนด์แฟชั่นนี้จะโดดเด่นในการทำเครื่องแต่งกายที่ทำจากวัสดุคุณภาพสูง และการออกแบบที่เรียบง่าย ไม่ได้โดดเด่นอย่างพวกโลโก้ขนาดใหญ่ หรือสีสันฉูดฉาดแต่ทำให้คนมองแล้วรู้สึกถึงความหรูหราจากการออกแบบ
   
Scroll to Top